Danh mục sản phẩm
THỦY HẢI SẢN
ĐÁ
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
bella.nguyen
ID : ID : bella.nguyen
ĐT : ĐT :
lnsseafoods
ID : ID : lnsseafoods
ĐT : ĐT :
kathy.lnsseafood
ID : ID : kathy.lnsseafood
ĐT : ĐT :
johnny.lns1986
ID : ID : johnny.lns1986
ĐT : ĐT :
Sản Phẩm
TUNA STEAKS / PORTIONS
TUNA STEAKS / PORTIONS

SKINLESS, BONELESS
SIZE: 180 - 200 GRS/PC
PACKING:
1. IQF, 1KG/BAG WITH RIDER X 5/CTNS
2. IQF, 1KG/BAG WITH RIDER X 10/CTNS
GLAZING: 10% - 15% - 20%

 
TunaLoinSlices-copy2.jpg

 
 
 
 

Sản phẩm khác