Danh mục sản phẩm
THỦY HẢI SẢN
ĐÁ
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
bella.nguyen
ID : ID : bella.nguyen
ĐT : ĐT :
lnsseafoods
ID : ID : lnsseafoods
ĐT : ĐT :
kathy.lnsseafood
ID : ID : kathy.lnsseafood
ĐT : ĐT :
johnny.lns1986
ID : ID : johnny.lns1986
ĐT : ĐT :
Sản Phẩm
GROUPER PORTIONS/FILLETS
GROUPER PORTIONS/FILLETS

SKIN ON, BONELESS
SIZE: 180 - 220 (GROSS SIZE)
PACKING: IQF,1KG/BAG WITH RIDER X 10/CARTON
GLAZING: 10% - 20%


 
 

Sản phẩm khác