Danh mục sản phẩm
THỦY HẢI SẢN
ĐÁ
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
bella.nguyen
ID : ID : bella.nguyen
ĐT : ĐT :
lnsseafoods
ID : ID : lnsseafoods
ĐT : ĐT :
kathy.lnsseafood
ID : ID : kathy.lnsseafood
ĐT : ĐT :
johnny.lns1986
ID : ID : johnny.lns1986
ĐT : ĐT :
Sản Phẩm
BARRAMUNDI  PORTION CUT / FILLETS
BARRAMUNDI PORTION CUT / FILLETS

SKIN ON/OFF, BONELES
SIZE: 180 - 220 (GROSS SIZE)
PACKING: 
1. IQF,1KG/BAG (5PCS) WITH RIDER X 10/CARTON
2. : IQF,1KG/BAG (5PCS) WITH RIDER X 5/CARTON
GLAZING: 0% - 10% - 20%


Barramundi_Fillets_Fresh-(1).JPG
BarramundiFillet.jpg

 
 

Sản phẩm khác