Danh mục sản phẩm
THỦY HẢI SẢN
ĐÁ
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
bella.nguyen
ID : ID : bella.nguyen
ĐT : ĐT :
lnsseafoods
ID : ID : lnsseafoods
ĐT : ĐT :
kathy.lnsseafood
ID : ID : kathy.lnsseafood
ĐT : ĐT :
johnny.lns1986
ID : ID : johnny.lns1986
ĐT : ĐT :
Tin Tức
Xuất khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 15/1/2012

Xuất khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 15/1/2012

Từ đầu năm đến ngày 15/1, giá trị XK cá tra của Việt Nam đạt 79,9 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2011. EU chiếm 27,2% tỷ trọng giá trị XK cá tra của Việt Nam đạt 21,7 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Tây Ban Nha tiếp tục sụt giảm 5,3% đạt 4,5 triệu USD, Đức giảm 23,3% đạt 2,5 triệu USD; trong khi Hà Lan và Ba Lan vẫn tăng tưởng giá trị trên 2 con số, lần lượt là 37% đạt 3,5 triệu USD và 59% đạt 2,2 triệu USD. Trong bối cảnh thị trường NK cá tra của Châu Âu không được sáng sủa thì Braxin và Côlômbia lại tăng trưởng giá trị NK trên 3 con số, trong đó Braxin đang được nhiều DN chú ý tiếp thị nhằm chiếm lĩnh thị trường này.

THỊ TRƯỜNG
Tháng 12/2011 (GT)
Nửa đầu T1/2012 (GT)
%GT
So với cùng kỳ 2010 (%)
EU
40,016
21,715
27,2
+7,9
Tây Ban Nha
8,300
4,502
5,6
-5,3
Hà Lan
5,439
3,595
4,5
+37,0
Đức
6,650
2,502
3,1
-23,3
Ba Lan
2,473
2,275
2,8
+59,2
Mỹ
37,276
13,742
17,2
+37,5
Mêhicô
18,647
10,054
12,6
+92,0
ASEAN
8,633
4,966
6,2
+14,4
Xingapo
3,171
1,827
2,3
+28,3
Philippin
1,656
1,084
1,4
+1,5
Thái Lan
1,794
0,986
1,2
+141,6
Braxin
10,507
4,208
5,3
+187,7
Côlômbia
6,978
4,153
5,2
+139,1
TQ và HK
6,253
2,499
3,1
+38,8
Hồng Kông
3,815
2,255
2,8
+85,0
Ôxtrâylia
4,774
2,491
3,1
+41,7
Các TT khác
36,994
16,131
20,2
+18,2
Tổng cộng
170,078
79,958
100
+33,0

(Nguồn: www.vasep.com.vn)

 
 
 
 
 
 
 

Tin tức khác